OM OSS

Rypejentene er ett nettverk for jenter med interesse for stående fuglehund, jakt og friluftsliv.

Kontonr: 7038 05 56721  –  Vippsnr: 73733

Medlemskontigenten er kr 200,- per år. Som medlem får du tilgang til Rypejentenes avtaler samt evt. tilbud som blir annonsert medlemmer per e-post. I løpet av året arrangeres klubbmesterskap, treningshelger og andre aktiviteter.

Styreleder

Lena Fauske, mail: lena (at) rypejentene.no

Lena Fauske bor i Oslo med samboer og ES Maia og Bessi. Har hatt fuglehund siden -84. Aktiv på jakt – noe jaktprøver, apport og agility.

Kasserer og medlemsansvarlig

Monica Tallhaug, mail: monica (at) rypejentene.no

Bor i Bjørkelangen med samboer og barn. Vi har i dag 3 breton, Dirk, Lio og Kenny. Både jeg og samboer jakter og er aktive på jaktprøver, apportprøver og utstilling. Jeg har hatt breton siden 2001. Var med å starte Rypejentene sammen med Jeanette og har vært med i styret siden i ulike roller. Jaktlaget mitt består av jenter jeg har møtt gjennom Rypejentene.

Styremedlem

Heidi Opsahl, mail: heidi (at) rypejentene.no

Jeg har 2 SV gutter, Ante og Falk. Jeg er ikke jeger, men er med å trener våre hunder på ski, apport, agility, nosework og treningssamlinger med Rypejentene. 

Styremedlem

Benedicte Haukanes, mail: benedicte (at) rypejentene.no

Bor i Gjerdrum med samboer og ett barn. Er utdannet hundeinstruktør og har konkurrert med hund siden jeg var 13 år gammel. Vi har i dag en gordonsetter som vi jakter aktivt med. Vi deltar mye på jakt- og apportprøver, utstilling, lydighet og rallylydighet.

Styremedlem

Anne Mette Aasli, mail: annemette (at) rypejentene.no

Jeg er gift har 1 barn, og 2 bonus barn. Bor i Askim har 1 Irsk setter hann på snart 9 år, og 1 Engelsk setter på snart 1 1/2 år. Jakter, går jaktprøver og apportprøver, holdt på med hund i snart 9 år.

Valgkommité

Taran Revfem og Heidi Fugli

Vedtekter for Rypejentene

§1. Formål: Klubbens formål er å være et nettverk for jenter med interesse for fuglehunder, jakt og friluftsliv. Klubben skal være en non-profit / ikke økonomisk  klubb, basert på en  frivillig organisasjon.

§2. Medlemskap: Jenter/kvinner over 14 år kan bli medlem. Kontigenten fastsettes av årsmøte og innbetales til klubbens konto. Medlemskapet følger kalender året (januar til desember). Det medlem som til tross for påkrav unnlater å betale sin kontingent, blir strøket som medlem og uberettiget til å delta på klubbens aktiviteter.

§3. Årsmøte/generalforsamling: Klubben avholder årsmøte en gang pr år.

Følgende skal behandles på årsmøte:
a) Åpning og konstituering av styret.
b) Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
c) Styrets årsberetning, regnskap, revisorer beretning og budsjett.
d) Fastsette medlems kontigenten
e) Valg av styremedlemmer og styreleder.
Alle verv må sitte 2 år. Styreleder og kasserer kan ikke byttes samme år.
f)  Valg av revisor
g) Valg av to medlemmer til valgkomite. Avtroppende styremedlemmer går automatisk inn i valgkomiten for 1 år.

Styret skal sende ut innkalling til årsmøte 1 måned i forveien og saker som skal tas opp må være styret i hende minst 2 uker før møtet. Styret skal bestå av 4-8 medlemmer

§4. Stemmerett: Medlemmer over 18 år som har betalt medlems kontigenten har stemmerett på årsmøte.

§5 Eksklusjon/stryking av medlemmer: Et medlem som handler mot klubbens lover, skader klubben eller forser seg på en annen måte, kan av styret advares, utelukkes for en nærmere bestemt tid, anmodes om å uttre eller ekskluderes.

§6 Oppløsning: Forslag om klubbens oppløsning kan kun vedtas på årsmøte med 2/3 flertall. Om det skjer skal eventuelle penger på rypejentenes konto doneres til å fremme friluftslivets gleder.

Årsmøte 14.02.2012

Historien bak Rypejentene

Ved juletider 2003 snakket Monica Tallhaug og Jeanette Fjellhammer sammen om hvor fint det hadde vært å hatt flere jenter å trene og jakte med, tanken spiret og i mars 2004 ble Rypejentene startet.

05.05. 2005 ble Rypejentene offisielt en forening. Det er en ikke-økonomisk forening, så penger i kassen går utelukkende tilbake til medlemmene på en eller annen måte. Alt er basert på frivillighet og medlemmene selv tar initiativ til å få i gang aktiviteter.

Gründerne Jeanette Fjellhammer med gordonsetter Marco og Monica Tallhaug med breton Toya

Rull til toppen