OM OSS

Rypejentene er ett nettverk for jenter med interesse for stående fuglehund, jakt og friluftsliv.

Kontonr: 7038 05 56721  –  Vippsnr: 73733

Medlemskontigenten er kr 200,- per år. Som medlem får du tilgang til Rypejentenes avtaler samt evt. tilbud som blir annonsert medlemmer per e-post. I løpet av året arrangeres klubbmesterskap, treningshelger og andre aktiviteter.

Styreleder

Anne Mette Aasli, mail: annemette (at) rypejentene.no

Jeg er gift har 1 barn, og 2 bonus barn. Bor i Askim har 1 Irsk setter hann på snart 9 år, og 1 Engelsk setter på snart 1 1/2 år. Jakter, går jaktprøver og apportprøver, holdt på med hund i snart 9 år.

Kasserer og medlemsansvarlig

Monica Tallhaug, mail: monica (at) rypejentene.no

Bor i Bjørkelangen med samboer og barn. Vi har i dag 3 breton, Dirk, Lio og Kenny. Både jeg og samboer jakter og er aktive på jaktprøver, apportprøver og utstilling. Jeg har hatt breton siden 2001. Var med å starte Rypejentene sammen med Jeanette og har vært med i styret siden i ulike roller. Jaktlaget mitt består av jenter jeg har møtt gjennom Rypejentene.

Styremedlem

Anette Sofie Viko Flaget, mail: anette (at) rypejentene.no

Anette, 28 år, opprinnelig fra Hemsedal men bor i Oslo. Utdannet ridelærer men jobber som butikksjef i KIWI. Født og oppvokst med hest og drevet på med det nesten hele livet. Frem til jeg flyttet til Oslo for å studere og valgte fuglehund istedenfor hest. Null erfaring med hund fra før og hvertfall null erfaring med fuglehund, men møtte flinke folk i starten av min første hund. Nysgjerrigheten og interessen vokste seg større og større til der jeg er i dag.

Pablo, gordonsetter 6 år. Er en hund som er med på alt og elsker å leke. Happy go lucky type. Fantastisk første hund! Livlig, kjærlig og litt sær. Lærte mye av og med han. Ezco, irsk setter, 2.5 år. Tillitsfull, livlig og enkel hund å jobbe med og lærevillig. Trygg og god hund i de fleste situasjoner.

Styremedlem

Heidi Opsahl, mail: heidi (at) rypejentene.no

Jeg har 2 SV gutter, Ante og Falk. Jeg er ikke jeger, men er med å trener våre hunder på ski, apport, agility, nosework og treningssamlinger med Rypejentene. 

Styremedlem

Mona Solbrekken, mail: mona (at) rypejentene.no

Gift og har 2 barn, bor på Leirsund. Vi har i dag 2 IS, Leo 9år og Ted 9mnd. Ted er vår tredje IS, hatt fuglehund siden 2005. Vi jakter begge to, mens trening og tur er min jobb 🙂

Valgkommité

Lena Fauske og Benedicte Haukanes

Vedtekter for Rypejentene

§1. Formål: Klubbens formål er å være et nettverk for jenter med interesse for fuglehunder, jakt og friluftsliv. Klubben skal være en non-profit / ikke økonomisk  klubb, basert på en  frivillig organisasjon.

§2. Medlemskap: Jenter/kvinner over 14 år kan bli medlem. Kontigenten fastsettes av årsmøte og innbetales til klubbens konto. Medlemskapet følger kalender året (januar til desember). Det medlem som til tross for påkrav unnlater å betale sin kontingent, blir strøket som medlem og uberettiget til å delta på klubbens aktiviteter.

§3. Årsmøte/generalforsamling: Klubben avholder årsmøte en gang pr år.

Følgende skal behandles på årsmøte:
a) Åpning og konstituering av styret.
b) Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
c) Styrets årsberetning, regnskap, revisorer beretning og budsjett.
d) Fastsette medlems kontigenten
e) Valg av styremedlemmer og styreleder.
Alle verv må sitte 2 år. Styreleder og kasserer kan ikke byttes samme år.
f)  Valg av revisor
g) Valg av to medlemmer til valgkomite. Avtroppende styremedlemmer går automatisk inn i valgkomiten for 1 år.

Styret skal sende ut innkalling til årsmøte 1 måned i forveien og saker som skal tas opp må være styret i hende minst 2 uker før møtet. Styret skal bestå av 4-8 medlemmer

§4. Stemmerett: Medlemmer over 18 år som har betalt medlems kontigenten har stemmerett på årsmøte.

§5 Eksklusjon/stryking av medlemmer: Et medlem som handler mot klubbens lover, skader klubben eller forser seg på en annen måte, kan av styret advares, utelukkes for en nærmere bestemt tid, anmodes om å uttre eller ekskluderes.

§6 Oppløsning: Forslag om klubbens oppløsning kan kun vedtas på årsmøte med 2/3 flertall. Om det skjer skal eventuelle penger på rypejentenes konto doneres til å fremme friluftslivets gleder.

Årsmøte 14.02.2012

Historien bak Rypejentene

Ved juletider 2003 snakket Monica Tallhaug og Jeanette Fjellhammer sammen om hvor fint det hadde vært å hatt flere jenter å trene og jakte med, tanken spiret og i mars 2004 ble Rypejentene startet.

05.05. 2005 ble Rypejentene offisielt en forening. Det er en ikke-økonomisk forening, så penger i kassen går utelukkende tilbake til medlemmene på en eller annen måte. Alt er basert på frivillighet og medlemmene selv tar initiativ til å få i gang aktiviteter.

Gründerne Jeanette Fjellhammer med gordonsetter Marco og Monica Tallhaug med breton Toya

Skroll til toppen