Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Rypejentene samler inn og bruker personopplysninger om deg.
Kontaktinformasjon: Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på: post@rypejentene.com

Dersom du mener at Rypejentene har behandlet dine personopplysninger i strid med personvernloven, kan du klage til Datatilsynet.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar sensitive personopplysninger på e-post fra deg, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Facebook

Rypejentene har en Facebook-side (facebook.com/rypejentene). Facebook samler inn data om alle sine brukere for å kunne levere sine tjenester. Dataene samles inn fra brukernes enheter, blant annet via informasjonskapsler/cookies som lagres på brukernes datamaskin. Data fra informasjonskapslene lagres av Facebook i to år. Facebooks fullstendige retningslinjer for data kan leses her: https://www.facebook.com/policy.php

Om Facebook-brukere som liker, følger eller interagerer med Rypejentene-side vil vi via Facebooks innsiktsverktøy få tilgang til anonymiserte data for eksempel om alder, kjønn, bosted, interesser etc. Rypejentene bruker den aggregerte statistikken om våre brukere til å forbedre innholdet på Facebook-siden slik at innholdet skal bli mer relevant for målgruppen vår. Dataene vi får innsyn i innholder ikke informasjon som identifiserer enkeltpersoner, men er av typen «dame i alderen 25–34 år, som bor i Stavanger og liker fuglehund».

Dine rettigheter

I henhold til norsk personvernlovgivning her du en rekke rettigheter knyttet til personopplysninger som gjelder deg. Som registrert har du i utgangpunktet følgende rettigheter:

  • Rett til innsyn – du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og til å motta en kopi av personopplysningene.
  • Rett til retting – du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert eller fjernet.
  • Rett til sletting – du har med visse unntak rett til å få slettet personopplysninger vi har lagret om deg.
  • Rett til å kalle tilbake samtykke – du rett til å kalle tilbake et samtykke du har gitt til oss som vi har innhentet for behandling av personopplysninger som krever samtykke. Du har også rett til enhver tid til å protestere mot at personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring.
  • Rett til dataportabilitet – du har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et maskinlesbart format og til å overlevere disse til en annen tjenesteleverandør.
  • Rett til å klage – du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg likevel til å henvende rette en henvendelse til oss først.

Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner, som for eksempel hvis vi er lovpålagt å behandle personopplysningene.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan, uten forvarsel, endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. Den siste versjonen vil alltid være tilgjengelig på denne nettsiden. Ved vesentlige endringer vil vi legge ut en melding på nettstedet og/eller informere deg i andre kanaler.

Skroll til toppen