Språkseminar på Lundqvist hundeskole!

7 RJ damer hatt to veldig fine kvelder med Lundqvist hundeskole på språkseminar! 🤩En kveld med hundeslipp og videoopptak og en kveld hvor vi så videoopptak , vi lærte mye om hunden og dens språk og adferd. Hvordan «lese» hunden og alle de signaler de gir. Vi har lært mye om ønsket og uønsket adferd og fått god tid til å stille spørsmål, og fått se/«analysert»egen hund 🤩 Svært lærerikt og veldig hyggelig!

10 mai klokken kl 18 – 2130. Slipp av hunder og videoopptak

15 mai klokken 18 – 2130 analyse og se video.

Skroll til toppen